What are the requirements of a Nominee Director?

What Is A Nominee Director? Roles & Responsibilities

When foreign investors want to establish a company or expand their operations in Vietnam, the condition is that they need to appoint an individual as the Nominee Director. However, they do not always find suitable candidates for the position of director in Vietnam. At this time, using the Nominated Director service is the optimal solution. […]

Continue Reading
What is a Joint Stock Company?

Joint stock company is a form of legal entity chosen by many foreign investors when wishing to penetrate Vietnam. So what is a joint stock company? What are the characteristics of this type of company? What are the documents and procedures for setting up a joint stock company in Vietnam? All will be answered through […]

Continue Reading
Representative Office in Vietnam

How to Establish Representative Office in Vietnam

Representative Office (RO) is one of the popular market entry methods for foreign investors in Vietnam. This type allows businesses to enter the Vietnamese market at a low cost. In this article, LTS will mention the definition of Representative Office, its advantages and how to set up a Representative Office in Vietnam.  What is the […]

Continue Reading
Với dịch vụ vay vốn kinh doanh phát triển nông thôn thời hạn vay linh hoạt tưỳ vào nhu cầu

Vay thế chấp ngân hàng nào rẻ nhất cuối năm 2022

Lãi suất vay thế chấp ngân hàng nào rẻ nhất là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Mức lãi suất tối ưu sẽ giúp bạn linh động hơn trong những kế hoạch thanh toán dư nợ, tránh trường hợp nợ xấu không mong muốn. Dó đó, bài viết sau đây sẽ tổng hợp những […]

Continue Reading
Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là gì? Ngành nghề cần yêu cầu vốn pháp định

Vốn pháp định là gì? Những ngành nghề nào cần yêu cầu vốn pháp định và mức vốn có giống nhau không? Tìm hiểu ngay! Vốn pháp định là gì? Có thể hiểu, vốn pháp định là số vốn tối thiểu bạn cần có để được phép thành lập doanh nghiệp. Mỗi ngành nghề kinh […]

Continue Reading