Tái chế phế liệu vải bằng cách nào?

Rác dệt may là một trong những vấn đề đang được quan tâm xử lý hiện nay, các loại vải vụn, vải thừa, vải hỏng lỗi mốt bị bỏ đi ở các cơ sở may thường không biết được sử dụng để làm gì, chủ yếu có thể sử dụng để làm dẻ lau, hoặc […]

Continue Reading