Thủ tục thành lập công ty TNHH hạn một thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên có khó không?

Dịch vụ khác

Nếu bạn đang muốn xây dựng một doanh nghiệp cho mình thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể là một lựa chọn lý tưởng cho bạn. Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên đơn giản, đưa ra quyết định kinh doanh của bạn không phải phụ thuộc vào các bên liên quan, bạn cũng có thể dễ dàng quản lý doanh nghiệp của mình vì mô hình kinh doanh tương đối đơn giản…Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề này. Hãy cùng tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Quyền chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp vào năm 2020, chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những quyền như sau:

Trường hợp 1 chủ sở hữu của công ty là tổ chức:

– Quyền quyết định, sửa đổi và bổ sung nội dung điều lệ công ty

– Quyết định và định hướng cho chiến lược phát triển và chiến kinh doanh hằng năm cho công ty;

– Quyền quyết định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty, quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ quản lý, Kiểm soát viên của công ty.

– Đưa ra quyết định, lựa chọn dự án để đầu tư phát triển.

– Đưa ra các quyết định, các giải pháp nhằm phát triển thị trường, marketing và công nghệ;

– Thông qua cho vay,hợp đồng vay, bán tài sản và các loại hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

– Thông qua bảng báo cáo tài chính công ty.

– Quyền quyết định về phát hành trái phiếu, quyết định tăng vốn điều lệ; chuyển vốn điều lệ của công ty mình sang các tổ chức, cá nhân khác.

– Quyền quyết định thành lập công ty con và góp vốn vào công ty khác.

– Tổ chức các hoạt động giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

– Quyết định việc sử dụng phần lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.

– Quyết định về việc tổ chức lại, tiến hành giải thể hay yêu cầu phá sản công ty.

– Thu hồi những tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành việc giải thể hoặc phá sản.

Thủ tục thành lập công ty TNHH hạn một thành viên
Quyền chủ sở hữu doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Trường hợp 2: chủ sở hữu của công ty là cá nhân

– Quyết định nội dung điều lệ công ty, có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

– Quyền quyết định phát hành trái phiếu, quyết định tăng vốn điều lệ của công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty mình cho các tổ chức, cá nhân khác.

– Quyết định việc sử dụng khoản lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ pháp luật về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty.

– Quyết định trong việc tổ chức lại, tiến hành giải thể hay yêu cầu phá sản công ty.

– Thu hồi những tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành thủ tục giải thể hoặc phá sản.

– Quyết định trong việc đầu tư, kinh doanh và quản trị trong nội bộ công ty, trừ trường hợp tại điều lệ công ty có những quy định khác.

Cá nhân thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên
Chủ sở hữu của công ty là cá nhân

Nghĩa vụ chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những nghĩa vụ sau:

– Góp đầy đủ và theo đúng thời hạn vốn điều lệ của công ty.

– Phải tuân thủ theo các điều lệ công ty.

– Phải xác định rõ và tách biệt giữa hai loại tài sản là: tài sản của chủ sở hữu công ty với tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân cần phải tách biệt khoản chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với khoản chi tiêu của Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Tuân thủ những quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác của pháp luật trong các giao dịch giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

– Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn theo phương thức chuyển nhượng số vốn điều lệ (có thể là một phần hoặc toàn bộ) cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

– Chủ sở hữu công ty không được phép rút lợi nhuận trong trường hợp công ty không thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn.

– Một số nghĩa vụ khác sẽ được quy định tại điều lệ công ty.

Nghĩa vụ của người thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên
Những điều người sỏ hữu doanh nghiệp TNHH 1 thành viên cần thực hiện

Lưu ý quan trọng: trong trường hợp bạn là chủ sở hữu công ty muốn chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân, tổ chức khác hoặc muốn công ty kết nạp thêm các thành viên mới, công ty cần phải thay đổi loại hình thành công ty cổ phần hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và đồng thời thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong khoảng thời gian 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thực hiện chuyển nhượng, tặng hoặc kết nạp thành viên mới vào công ty.

Bài viết này đã tổng hợp các thông tin liên quan đến thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên. Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần giải đáp pháp lý khác bạn có thể liên hệ CÔNG TY TNHH TIM SEN qua hotline 0903 016 246 để được giải đáp và tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *